Çocuk Düşürmenin Yöntemleri Çocuk Düşürmenin Yöntemleri

Çocuk Düşürmenin Yöntemleri Çocuk Düşürmenin Yöntemleri

ÇOCUK DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

Çocuk düşürmede çeşitli yöntemlere başvurulur. Bu yöntemlerin hemen hepsi döllenmiş yumurtacığın üzerine kapanmış olan dölyatağı boynunu ge­nişletmek amacını güder. Bu genişletme işlemi ya çok ince bir sondayla ya da cerrahların kullandığı özel bir genişlet­me aletiyle gerçekleştirilir. Çok tehlikeli olmakla birlikte, çaresiz kalan kadınla­rın bu amaçla iğne, kalem, vs. kullan­dıkları da çok görülür. Genişletme işlemi düşüğü sağlamak için genellikle yeterlidir. Düşürmeyi gerçekleştirdikten sonra, bazı durumlarda kürtaj gereke­bilir.
Genişletme doğru olarak uygulansa bile, yara izleri bırakabilir. Bazı doktor­lar genişletme işleminin dölyatağı dışı gebelik tehlikesini arttırdığı görüşünü savunurlar; bazıları ise sık sık düşük yapmanın dölyatağı boynu kanserinin ortaya çıkışını kolaylaştırdığını ileri sürerler. Birkaç yıldan beri çocuk düşürme teknikleri gelişmiştir. Bugün düşük için embriyonu yerinden koparıp çeken bir aspiratör kullanılmaktadır. Böylece, annenin uğrayacağı sarsıntı büyük ölçüde önlenmektedir. Âdet kesilmesinden hemen sonra müdahale edilmesi halinde aspiratörle yaptırılan düşük kötü sonuçlar doğurmamaktadır. Öte yandan çocuk düşürtebilecek bir hap elde edebilmek için bütün dünya laboratu varlarında yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. Gebeliği düşükle so­nuçlandıracak bir ilâç yapımı amaçla­yan araştırmalar yeni değildir. Eski çağlarda da birçok kadın bu amaca yönelik ilâçlar yapmış fakat, sonunda hepsi zehirlenmiştir. Çünkü hem embriyonu öldürecek hem de anneye zararı dokunmayacak bir ilâç yapmak son derece güçtür. Bununla birlikte İsveçli araştırmacıların keşfettikleri F 6105 adlı madde 1%7′den itibaren gönüllü geftç kadınlar üzerinde denenmiş ve görünüş­te başarılı sonuçlar vermiştir. Dişilik hormonuna benzeyen F 6105 başlangıç­ta prostat kanserini tedavi etmek için kutlanılıyordu. Çocuk düşürtücü özel­likleri, dişi laboratuvar tavşanları üze­rinde yapılan denevler sırasında rastlan­tı sonucu saptanmıştır. Bu ilâcın kulla­nılışı kolay ve ağrısızdır, aybaşı kana­masında bir gecikme olduğunu gören kadın ilâcı ağız yoluyle alır. İki ya da üç gün sonra görülen bir kanama ile embriyon vücuttan atılır. F 6105′in ilâç olarak üretimine arıştırmacılar deneyle­rinden yeterince olumlu sonuç aldıktan sonra başlayacaktır. Ancak bu ilâç tabi ki yasaların izin verdiği ülkelerde kullanılabilecektir. Düşüğe izin vermek ya da vermemek bir toplum için herşeyden önce ahlaksal ve siyasal bir sorundur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !